Tack för kommentarerna!

Era kommentarer får mig att fortsätta med min kampanj även om det känns som den ibland står stilla. Att veta att så många av er delar min erfarenhet och stöttar mig i det jag gör, det får mig att känna mig varm innombords! Igår skickades ett pressmeddelande ut till några utländska medier som har intresse av kampanjen, så får vi se om och vart den dyker upp näst!

🇬🇧Your comments make me want to continue with the campaign even when it fells like it has come to a stop. To know that so many share my experience and support me in what i do, makes me warm inside! Yesterday a pressrelease was sent to some abroad medias that has an interest in the campaign, and time wil tell if and were we can read about it next!

Gillar

Kommentarer